Ty te moesz mie wasn wizytwk...

Fundacja Kultura Europy
Fundacja Kultura Europy

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie we współpracy z Fundacją KULTURA EUROPY jest organizatorem emisji okolicznościowych monet — 4 Unidukaty. Zostały one wybite przez Mennicę Polską S.A, dla uczczenia 440 rocznicy podpisania Unii Lubelskiej oraz 5 rocznicy obecności Polski i Litwy w Unii Europejskiej.


Zamówienia należy kierować na adres:

Fundacja Kultura Europy
Rynek 2/31
20-111 Lublin
lub mailowo na adres: 4unidukaty@unidukat.pl,
bądź bezpośrednio telefonicznie na numer: +48 81 5347477

Pragniemy zaakcentować, iż całkowity dochód z Akcji przeznaczony zostanie na organizację Xl Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego - Lublin 17-25 września 2009 r., nieodpłatne nauczanie muzyki w ogniskach i szkole muzycznej im. Paula Harrisa dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz wsparcie odnowy Bazyliki Dominikańskiej i działalności Hospicjum Małego Księcia, a także organizację jedynego na świecie a planowanego na rok 2010 Międzynarodowego Konkursu Muzyczny dla Niewidomych.

Więcej szczegółów na stronie www.unidukat.pl.
Fundacja Kultura Europy
ul.Rynek 2, Lublin
tel. komórkowy 691808491,